Frequently Asked Questions

Q.Kako da se registrujem?

A. Da biste koristili Tvitni.com servis, potrebno je da se registrujete. Klikom na PRIJAVI SE, otvaraju vam se forme za prijavu/registraciju. Otvorite formu za registraciju i popunite polja (e-mail i lozinka). Klikom na REGISTRUJ SE prihvatate Uslove korišćenja servisa Tvitni.com i potvrđujete da ste punoletni. Nakon toga dobićete e-mail (Uspešna registracija), sa linkom za verifikaciju e-mail adrese. Potrebno je da kliknete na verifikacioni link, popunite tražene podatke (u zavisnosti da li ste fizičko ili pravno lice), nakog čega ste se uspešno registrovali na servis Tvitni.com.

Q.Šta sadrži Tvitni.com panel?

A. Account – sastoji se iz Profile (upravljate svojim podacima koje možete menjati),
Change password (menjate lozinku),
Twitter application tokens (unosite tokene) i
Orders (pregled kupljenih kampanja i faktura).
Campaigns - kreirate nove ili upravljate već kreiranim kampanjama, koje su u toku. U ovom delu možete kupiti nove pakete. 
Buy more - kupujete ponuđene pakete. Ukoliko želite da kupite paket koji nije u ponudi, potrebno je da konktaktirate LBS Team putem kontakt strane. 
Logout - odjavljujete se sa Tvitni.com servisa. 

Q.Kako da promenim podatke u nalogu?

A. U delu Account – Profile menjate podatke u vašem nalogu. Klikom na EDIT, biće vam omogućeno da izbrišete stare i unesete nove podatke. Da biste ih sačuvali, potrebno je da kliknete na Update.

Q.Kako da promenim lozinku?

A. U delu Account – Change password unesite vašu novu lozinku, a zatim je ponovite u polju Repeat new password. Nova lozinka treba da ima minimum 6 karaktera. Klikom na Change, nova lozinka će biti zapamćena i na email će vam stići obaveštenje - Promenjena lozinka.

Q.Koliko traje kampanja? 

A. Svaka kampanja traje 30 dana od dana kreiranja, odnosno do isteka kupljenog broja statusa. Ukoliko vaša kampanja dostigne kupljeni broj statusa pre isteka od mesec dana, dobićete e-mail da je kampanja završena zbog prekoračenja dozvoljenog broja statusa.

Q.Kako da povežem svoj tviter nalog sa Servisom?

A. Da biste mogli da kreirate kampanju, potrebno je da povežete vaš tviter nalog sa Servisom. U delu Account – Twitter application tokens je dato uputstvo za povezivanje. Potrebno je da se na https://apps.twitter.com ulogujete na vaš tviter nalog. Nakon toga kliknite na dugme CREATE NEW APP, popunite sva polja, prihvatite Twitter Developer Agreement i kreirajte vašu tviter aplikaciju. U delu Keys and Access Tokens kopirajte Consumer Key (API Key) i Consumer Secret (API Secret) u predviđena polja, a zatim generišite Access Token i Access Token Secret i upišite u polja. Ceo postupak unosa tokena je gotov klikom na SAVE.

Q.Koliki broj excel izveštaja je moguće kreirati?

A. Broj excel izveštaja je neoganičen. Imate mogućnost promene vremenskog opsega vaše kampanje, u vremenu koje je aktivno, odnosno od dana kreiranja kampanje do isteka kampanje. Svaki izveštaj koji generišete zavisi od izabranog vremenskog opsega.

Q.Gde mogu da vidim fakture za kupljene kampanje?

A. U delu Account – Orders dat je pregled svi kupljenih kampanja. O svakoj kampanji su dostupni sledeći podaci: ID kampanje (Order ID), broj kupljenin statusa (Status limit), datum kreiranja kampanje (Date created), status kampanje (Status), Cena (Price) i faktura (Invoice).

Q.Kako da kupim paket?

A. Za pokretanje kampanje, potrebno je da kupite željeni paket. To možete učiniti na dva načina

  • U delu panela Campaigns klikom na Buy more ili
  • U delu panela Buy more.

Dostupna su vam četiri paketa. U zavisnosti od vaših potreba, opredeljujete se za jedan od njih. Nakon odabira željenog paketa, kliknite na BUY NOW. Pojaviće se prozor za unos  podataka sa vaše kartice (brand, card number, expiry date, card holder i CVV). Klikom na PAY NOW, vršite plaćanje željenog paketa. Kada transakcija bude uspešno obrađena, dobićete e-mail kojim se potvrđuje da ste uspešno kupili kampanju. Ukoliko želite paket koji nije deo standardne ponude servisa Tvitni.com, potrebno je da kontaktirate LBS TEAM putem kontakt strane. 

Q.Kako da kreiram kampanju?

A. Kada ste kupili željenu kampanju, u delu Campaigns će vam biti prikazan vaš kupljeni plan sa podacima o datumu kupovine, isteka kampanje i brojem kupljenih statusa. Klikom na Create, započinjete proces kreiranja kampanje.U polje Enter Keyword upišite reč za koju želite da kreirate kampanju, a zatim kliknite na Go. Dobićete okvirnu analizu tvitova za tu reč, kako biste mogli što bolje da izaberete reč za vašu kampanju. Kada izaberete željenu reč, kliknite na Create. Otvoriće vam se prozor u koji upisujete naziv kampanje (možete ga kasnije menjati) i datum početka kampanje (ukoliko želite da kampanja krene kasnije). Ostali parametri su automatski ispisani i to su: ključna reč i datum završetka kampanje. Ukoliko želite da potvrdite pokretanje kampanje, kliknite na Create now, a ukoliko želite nešto da izmenite, kliknite na Cancel.

Q.Kako da upravljam kampanjom?

A. U delu Campaigns se nalaze sve vaši kupljeni paketi i kreirane kampanje. Klikom na Open, otvoriće vam se strana na kojoj su sve informacije u vezi sa kampanjom i na kojoj upravljate kampanjom.

Q.Kako da odredim sentiment?

A. Sentiment svakog tvita određujete u samoj kampanji (Campaigns – otvaranjem željene kampanje) u delu TweetWall. Ispod svakog tvita imate sledeće opcije: Positive, Neutral, Negative, Irrelevant. Klikom na jednu od ponuđenih opcija određujete sentiment tvita. Da biste videli rezultate nakon određivanja sentimenata, potrebno je osvežite prikaz stranice (refresh).

Q.Kako da odredim pol?

A. U Tvitni.com panelu – Gender, pristupate opciji za određivanje pola svih učesnika u kampanji. Izaberite kampanju za koju želite da odredite pol učesnika (Select campaign). Pojaviće se svi korisnici tvitera koji učestvovali u kampanji. Date su tri opcije pola, odnosno muško (male), žensko (female) i corpo (korporativni nalog). Klikom na jednu od ponuđenih opcija, ručno određujete pol svakog korisnika. Ukoliko je potrebno da pogledate nalog korisnika da biste odredili pol, kliknute na korisničko ime (username).
Za masovnu obradu, potrebno je da izaberte sve naloge istog pola klikom na Group gender I prikazu svakog naloga. Kada ste selektovali sve naloge istog pola, kliknite na dugme Group gender (ispod dugmeta All users from campaign), nakon čega će vam se otvoriti prozor sa opcijama pola. Klikom na željeni pol, sistem će svim selektovanim nalozima dodeliti izabrani pol. Kada je proces završen, izlazi obaveštenje 100% i tada možete zatvoriti prozor klikom na Close.

Q.Kako da dodelim drugim licima da administiraju moje kampanje?

A. Jedna od mogućnosti koju servis Tvitni.com pruža je i samostalno kreiranje linka za administraciju kampanje i njegovog deljenja željenim licima. U delu Campaigns, izaberite kampanju koju želite da podelite, a zatim kliknite na simbol za deljenje (lanac, desno od naziva kampanje). Pojaviće se prozor sa dva linka. Prvi je za javno deljenje kampanje, dok je drugi link za administraciju kampanje. Taj link je potrebno da podelite sa osobom kako bi ona ima ista prava kao i vi. U svakom trenutku možete generisati novi link za administraciju (klikom na oznaju refresh levo od linka) i time ukinuti prethodni, odnosno ukinuti pristup licima koja imaju admin pristup. Link za administraciju možete menjati neograničen broj puta.